An Effort to Define the Undefinable Woman

EVENT INFORMATION

I det researchbaserte prosjektet An Effort to Define the Undefinable Woman tar dansekunstnerne Brita Grov og Sara Røisland Torsvik for seg spørsmålet 'Hva er en kvinne'? Kvinnerollen er mangesidig.  I tillegg utfordres  kjønnsbinariteten, og det er interessant å se om/hvordan dette påvirker kvinnerollen. I forbindelse med prosjektet har de intervjuet personer (fra Norge, England, Tyskland, Colombia og Argentina) om hva det vil si å være kvinne. En viktig oppdagelse er at når man ser bort ifra biologisk kjønn, er definisjonene av kvinne vide.

I forestillingen tar de to dansekunstnerne publikum med på en reise mellom mange aspekter ved det å være kvinne, fra det sammenknytte, langsomme kontemplative uttrykket til uttrykk av mer ekstrovert og eksplosiv karakter. De undersøker selvbilde, speiling og relasjoner. 


Støttes av:
Bergen Kommune
Bergen Dansesenter
Spinae Company
Step In Dansestudio
PwC

scenekunst
dans

Waiver

Billetter refunderes ikke